De Dörenther kliffen
en de krakende vrouw

Er is een legende in verband gebracht met de "hurkende vrouw".
In oude tijden stroomden de getijden van de zee vaak diep het land in tot aan de bergen. In een hut aan de voet van de Dörenther-rotsen woonde een vrouw met haar kinderen.

Toen nu de vloed naderde, nam zij haar kinderen in haar armen en droeg hen de berg op.Zij zag tot haar ontzetting dat het water bleef stijgen. Toen het haar voeten bereikte, hurkte zij neer en beval de kinderen op haar schouders te klimmen en begon te bidden. Toen zij trachtte op te staan, was zij een rotsblok geworden dat uit de overstroming oprees en de kinderen meesleurde.
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt